︎︎︎    Diplomová práce

︎︎︎    2022

︎︎︎    Praha

Ringhofferovo divadlo
V blízké budoucnosti bude stávající autobusové nádraží Na Knížecí postupně přesunuto do Smíchovského terminálu a prostor na rozhraní starého a nového Smíchova bude hledat jiné využití. Transformace lokality v nové kulturní centrum, v jehož srdci se nachází jeden z největších divadelních sálů v Praze, přináší další impuls pro rozvoj celé čtvrti. Budova zároveň poskytuje prostory pro uměleckou školu, dílny, výstavy, koncerty, přednášky, letní kino a divadlo. Její součástí je i studentské bydlení, ateliéry a je doplněna o občanskou vybavenost. Tím vzniká živý organismus prolínající se s okolním veřejným prostorem. Nové náměstí je rozšířeno o platformu, procházející skrze fasádu domu, zakončenou na veřejně přístupných střechách obou objektů.Na fasádní konstrukci směrem do náměstí je umístěna venkovní opona, která domu dává charakteristický vzhled. Umožňuje měnit jeho výraz v čase - během dne je opona roztažená a večer v době představení se zatahuje a zůstává viditelný pouze vstup do divadla s prosvítajícím sálem.