O MNĚ

Architektura mě fascinovala od mala. Rád jsem si prohlížel časopisy s obrázky neobyčejných domů, ale zároveň mě přitahovala strohá sídliště, městské ulice a všední vesnice. Chtěl jsem být její součástí a jednou také přispět malým dílem do našeho světa. Postupem času jsem začal objevovat její komplexnost. Zjistil jsem, že je to daleko pestřejší a složitější disciplína, a proto se jí učíme celý život. Dnes k architektuře přistupuji zodpovědně, protože věřím, že prostředí okolo nás ovlivňuje naše životy více, než si myslíme a zároveň vnímám nemalé usilí, které od nás všech architektura vyžaduje.


Ing. arch. Jakub Matyáš
︎ Gymnázium Kolín (2011 - 2015)
︎ Fakulta architektury ČVUT (2015 - 2022)
︎︎︎ OK PLAN ARCHITECTS (2020 - 2022)
︎︎︎ A69 architekti (2022 - současnost)CO DĚLÁM?

Architektonické studie.

JAK PRACUJI?

Neustále.
︎︎︎ Koncept


Rád při své práci využívám nejnovější technologie, ale každý projekt začíná tužkou, papírem a tvorbou konceptu. Cílem je sestavení základních myšlenek, které formují celkový výraz a charakter návrhu. Tyto myšlenky se promítají do samotného prostoru, jeho formy a funkce. Koncept funguje jako předem definovaný rámec, který usměrňuje rozhodování během celého procesu navrhování a realizace. Tento základ umožňuje překlenout prostor mezi abstraktními myšlenkami a fyzickým výsledkem. Díky konceptu se architektura stává něčím více než jen objektem - stává se příběhem. 

︎︎︎ Hmotové řešení


Hmotové řešení udává celkový vzhled domu, jeho rozměry, proporce a vizuální dojem. Jde o tvarování exteriéru, které jde ruku v ruce s vnitřními prostory. V této fázi zároveň vznikají první měřitelné hodnoty návrhu jako jsou plochy, výšky a objemy. Cílem je navrhnout dům, který zapadá do kontextu, respektuje své okolí, ale zároveň splňuje zadání a požadavky investora.


︎︎︎ Dispozice


Dispoziční řešení se zaměřuje na organizaci a uspořádání prostorů uvnitř domu. Tento proces zahrnuje rozvržení jednotlivých místností, funkcí a vztahů mezi nimi. Cílem je vytvoření logického toku a hierarchie prostorů, jejich optimálního využití odpovídajícího potřebám a požadavkům uživatele. Správně navržená dispozice má klíčový vliv na celkovou funkčnost, efektivitu a pohodlí domu.


︎︎︎ Fasáda


Fasády ovlivňují charakter a estetiku domu. Jde o vnější obal, který slouží jako ochrana před externími vlivy a zároveň reprezentuje jeho identitu a styl. Správně navržená fasáda může také snížit energetickou náročnost domu, regulovat teplotu v interiéru a zlepšit přirozené osvětlení. Tato fáze je především o kompozici ploch a otvorů, o hře světla a stínů, o výběru vhodných materiálů a jejich schopnosti stárnout. Zároveň zpětně ovlivňuje vnitřní uspořádání domu a prolíná se s dispozičním řešením.
︎︎︎ Vizualizace


Vizuální prezentace je v dnešní době neodmyslitelnou součástí architektury. Umožňuje Vám lépe porozumět a vnímat navržené prostředí, posoudit jeho estetiku, a také simulovat atmosféru, kterou jako uživatelé můžete v domě zažít. Díky vizualizacím je možné lépe komunikovat s ostatními zúčastněnými stranami v celém procesu navrhování i realizace a zároveň jsou skvělým marketingovým nástrojem. Nejdůležitějším ale zůstává to, že vzbuzují emoce a pomohou Vám vytvořit si vztah k navrženému prostoru. 

jm 2023
︎