︎︎︎    Soutěž

︎︎︎    2020

︎︎︎    Kolín

Křížová cesta


Kopec Vinice prošel mnoha změnami. Sloužil pro pěstování vinné révy, těžbu písku, skládku komunálního odpadu a po tom všem zbyla pustá pláň. Ještě donedávna opomíjené místo za městem rozhodně nebylo cílem procházek. Zavezením a rekultivací skládky však vznikla vyhlídka se specifickou atmosférou.

Konceptem návrhu je zdůraznit duchovní atmosféru a vytvořit tak prostředí symbolizující jak obnovu přírody okolo, tak obnovu ducha uvnitř nás. Zároveň poskytuje možnost sezení s širokým výhledem a vzniká místo, které je doslova cílem cesty.
Forma díla vychází z barokních křížových cest
na našem území zasazených v krajině, obvykle zakončených křížem na vrcholu kopce. Na panelech vystupujících přímo do svahu jsou zobrazeny kresbou jednotlivá zastavení a cesta vrcholí u 12. zastavení
s křížem. Okolo něj vzniká prostor k odpočinku, přemýšlení ale i k setkávání. 13. a 14. zastavení symbolicky padají k zemi a pokračují z vrcholu dolů.