︎︎︎    Studie

︎︎︎    2020

︎︎︎    Lanškroun

Hasičská zbrojnice

Forma návrhu vychází z radiální kompozice domů a parcel směrem od historického centra města. Domy doplňují obě uliční fronty, vytváří průchozí vnitroblok a zároveň klidné  zahrady. Nejvýznamnější stavbou je stanice pro dobrovolné hasiče s průjezdnou garáží a dominantní sušící věží. Stanici obklopuje zahrada a bytový dům, za kterým vzniká vnitroblok s parterem a vstupy do bytů. Prostor vnitrobloku uzavírá administrativní budova a druhý bytový dům, navazující na stávající zástavbu. Umístění veřejné stavby a orientace ostatních domů vůči Lorencově aleji je prvním
krokem k její proměně z dopravní tepny na klidnější městskou třídu.