︎︎︎    Studie

︎︎︎    2021

︎︎︎    ChebChebská vlna

Ačkoliv dnes po nich není ani stopy, v minulých staletích byly ostrovy pro celou lokalitu charakteristické. Celkem se jich zde nacházelo pět. Na levém břehu řeky byla osada Slavice, na pravém shluk průmyslových a bytových staveb. Přes ostrůvky vedlo propojení mezi oběma břehy. Proto bylo území přezdívané chebské Benátky.

V době 2. světové války zbýval mezi břehy už jen jeden ostrov a cestičku s lávkami nahradil most. Po vybombardování celého území byl i poslední ostrov připojen k pravému břehu, vznikl zde jez a charakter lokality se výrazně změnil. I celý soubor staveb zmizel a nebyl nikdy nahrazen. Dnes zde stojí pouze několik solitérních domů sloužících místnímu průmyslu. Na protějším břehu se Slavice proměnily v sídliště a původní osadu připomíná pouze ulice nesoucí její jméno.
V současné době je území pouze okrajovou částí velké průmyslové zóny. Ale bezpochyby k ní patří. Proto jsou pro koncepci celé proměny zásadní širší vztahy v rámci města. Hlavními prvky se stávají ostrov, most a viadukt. Ostrov vzniká obnovením původního břehu řeky Ohře a nový kanál umožňuje splavnost Ottova jezu. Dnešní lávka je rozšířena v most a propojuje oba břehy i pro automobilovou dopravu. VIadukt se místo bariérou stává dominantou vznášející nad novou zástavbou.
Zelený pás s přírodní stezkou podél břehu navazuje na zahrádkářskou oblast a spojuje jí se zbytkem města, zároveň spojuje území před a za viaduktem. Jeho dominantou je ostrov, který je místem sportu a odpočinku. Na zelený pás navazují viladomy a menší bytové domy. Vzniká tak možnost bydlení podél celého břehu řeky i s vlastní zahrádkou. Směrem k průmyslové zóně, tedy na jih, se zástavba zahušťuje a formuje do bloků. Utváří městskou strukturu s aktivním parterem a širšími ulicemi.
V horizontálním směru územím procházejí paralelně dvě ulice. Severní je ulice obytná, s minimem automobilové dopravy. V západní části vychází ze stezky podél řeky a směrem k předmostí se stává pěší zónou. Jižní je městskou ulicí s větší frekvencí automobilové dopravy, s vjezdy do podzemních garáží a propojuje území se zahrádkářskou oblastí. Vertikálně jsou tyto dvě ulice propojeny šesti dalšími ulicemi a celé území je tak prostupné i směrem k řece.