︎︎︎    Studie

︎︎︎    2018

︎︎︎    Kutná Hora


Bydlení v centru města

Od roku 1970 klesl počet obyvatel vnitřního města o více než 10 000, Kutná Hora se rozrůstá do krajiny a nevyužívá prostorové rezervy ve svém nitru. Proto je na místě doplnit mezery ve struktuře města a zároveň do ní vložit nové kvality, které pomohou k jejímu zalidnění a oživení.Domy se nacházejí nedaleko Havlíčkova náměstí - přímo u historického centra Kutné Hory - a svým rozmístěním vytvářejí směrem od Roháčovy ulice postupný přechod z veřejného prostoru přes poloveřejný až soukromý prostor. Tím vznikají rušnější průchody a cesty, intimnější zákoutí, malé předzahrádky, zahrady, terasy a hřiště. Domy jsou složeny z jednotného modulu 6m, který se propisuje i do venkovních prostor. V celém obytném souboru se nachází 5 mezonetových bytů ve formě rodinného bydlení a 15 bytů 2+kk s vlastními vstupy a sklepy. Suterén poskytuje 25 parkovacích stání a společnou tělocvičnu.